maniclub

آخرین اخبار در مورد 44 سال اقتدار

خداحافظ «کمیته مشترک ضدخرابکاری»، سلام زندگی/برای یک بار هم شده به این موزه بروید

«کمیته مشترک ضدخرابکاری»، عنوانی تیز و برنده برای شکنجه‌گاهی در قلب پایتخت. جایی که بیش از چهار هزار نفر مبارز را به چشم خود دید و حالا این زندان ، موزه‌ای است که روزگاری تلخ با پایانی شیرین را برایمان روایت می‌کند. گروه زندگی- سمیه دهقان زاده: سال ۱۳۱۱ که مهندسان آلمانی، به دستور رضا شاه آخرین اتودهای طرح ساختمان پیچ در پیچ را زدند، آجر آجر این بنا هم فکرش را نمی‌کرد قرار است ...